Hơn 300 triệu trẻ em bị lạm dụng tình dục trực tuyến mỗi năm

Theo một nghiên cứu mới được công bố, hơn 300 triệu trẻ em trên thế giới là nạn nhân của nạn lạm dụng và  bóc lột tình dục  trên mạng hằng năm. Con số ước tính trên quy mô toàn cầu lần đầu được công bố cho thấy thực trạng khủng khiếp của nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

BTNO