Hơn 320.600 hồ sơ dịch vụ công được gửi trên ứng dụng Tây Ninh Smart

Thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2022 đến nay, số người dùng trên hai ứng dụng Tây Ninh Smart và app mini đã đạt trên 358.000 người.

Tâm Giang - Phương Thuý