Hơn 90% hộ nghèo được cấp thẻ BHYT

Xã hội 23-03-2023

Sau 3 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết, đến nay có hơn 19.800 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt gần 90 % số đối tượng cần cấp. Bên canh đó, các đối tượng này còn được hưởng các chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo và được trợ giúp pháp lý theo quy định.

Vũ Nguyệt