Chia sẻ:

Họp Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh

Kinh tế 13-11-2019
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, Thường trực Ban chỉ đạo ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu và sẽ chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền...

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI