Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

Thời sự 25-06-2022

Chiều nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

BTNO