Chia sẻ:

Hợp đồng giả cách, thực trạng và cảnh báo

Pháp luật 21-11-2020

Hợp đồng giả cách là hợp đồng do các bên cố ý tạo ra nhưng không nhằm mục đích thực hiện nó. Giao dịch này chỉ là cái vung, các nắp, cái vỏ để che đậy giao dịch khác. Đây là ý chí đích thực của các bên khi xác lập loại hợp đồng này.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI