Chia sẻ:

Họp mặt cán bộ an ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Chính trị 19-07-2020

Đây là hoạt động tri ân công lao, đóng góp to lớn của lực lượng an ninh miền Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Hà Thủy-Phạm Công

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI