Họp mặt truyền thống Quân Dân y chiến khu Đ

Ngày 8.4, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Liên lạc Quân Dân y chiến khu Đ tổ chức họp mặt truyền thống Quân Dân y chiến khu Đ miền Đông Nam bộ lần thứ 31.

Tố Tuấn