Họp mặt văn nghệ sĩ–trí thức khoa học, công nghệ

Sáng 17.1, UBND tỉnh tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ – Trí thức, khoa học, công nghệ tiêu biểu xuân Quý Mão 2023. Tham dự họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong.

Tố Tuấn