Chia sẻ:

Hợp tác xã Nhà: Hướng đến Hợp tác xã kiểu mẫu

Kinh tế 19-09-2020

Hiện nay, HTX Nhà đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, quản trị điều hành sản xuất, kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận, giảm chi phí đầu vào, giảm nhân công trong sản xuất để từng bước xây dựng HTX hiện đại, kiểu mẫu.

Nhi Trần - Trúc Ly

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI