Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, số lượt tải khẩu trang điện tử Bluezone tăng mạnh từ khi đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone ở Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố.

Nguồn Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông