Chia sẻ:

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trên ứng dụng VSSID

Xã hội 27-05-2021

Ứng dụng này và thông tin của cá nhân trên ứng dụng là một hình thức thay thế và có giá trị tương đương cho thẻ BHYT, thông báo quá trình đóng BHXH trong thực hiện các giao dịch.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI