Hướng tới Tây Ninh xanh: Nhanh chóng kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng 2 khu xử lý chất thải

Xã hội 24-05-2024

Thời gian qua, Báo Tây Ninh nhiều lần phản ánh về tình trạng quá tải xử lý chất thải sinh hoạt tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh, cũng như khả năng quá tải khu xử lý chất thải sinh hoạt do sự phát triển đô thị, kinh tế xã hội.

Thiên Tâm – Khánh Duy