Hướng về chiến sĩ biên cương

Pháp luật 05-04-2024

Sau một ngày chịu đựng nắng nóng trên biên giới, các thành viên trong đoàn đều thấm mệt, nhưng ai cũng thấy vui, vì được đến tận nơi, chuyện trò, thăm hỏi những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại Dương