Huyện Dương Minh Châu quan tâm phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân

Chính trị 13-11-2022

Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Dương Minh Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đây cũng là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tố Tuấn - Phương Thuý