Chia sẻ:

Huyện Hòa Thành: Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chính trị 21-09-2019
Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành vừa tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI