Intel xem xét tăng đầu tư vào Việt Nam

Tập đoàn Intel đang xem xét tăng đáng kể khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la hiện tại vào Việt Nam để mở rộng nhà máy đóng gói và thử nghiệm chip tại Việt Nam.

BTNO