Italy có nữ Thủ tướng đầu tiên

Thế giới 25-10-2022

Hôm qua, Tổng thống Italy đã trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho lãnh đạo đảng trung tả Anh em Italy, bà Gioóc-gi-a Mê-lô-ni. Sau khi được chỉ định, nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy đã thông báo danh sách nội các mới và dự kiến sẽ cùng tuyên thệ nhậm chức vào chiều nay theo giờ Việt Nam.

BTNO