Kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu

Kinh tế 31-05-2024

Trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2024, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã”. Hoạt động này nhằm thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp và cộng đồng.

BTNO