Kết nối xúc tiến tiêu thụ hàng hoá Tây Ninh – Long An

Kinh tế 05-11-2023

Ngày 3.11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Khuyến công và XTTM Long An và các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá giữa doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An năm 2023” tại Siêu thị Go! Hoà Thành.

Vũ Nguyệt