Chia sẻ:

Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX

Thế giới 14-11-2021

Ngày 12.11, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức họp báo, công bố kết quả Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 kết thúc trước đó một ngày.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI