Chia sẻ:

Kết quả sơ bộ bầu cử Venezuela

Thế giới 23-11-2021

Về các cuộc bầu cử khu vực và địa phương của Venezuela. Hôm qua Hội đồng bầu cử Quốc gia của nước này đã thông báo kết quả sơ bộ cho thấy đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền đang giành ưu thế áp đảo. Đây là kết luận được đưa ra sau khi tiến hành kiểm đếm 90% tổng số phiếu bầu.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI