Chia sẻ:

Kêu gọi từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine Covid-19

Gửi tới lãnh đạo Khoa học và Công nghệ các nước thông điệp kêu gọi từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine Covid-19,  Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc này sẽ giúp mở rộng sản xuất vaccine trên phạm vi toàn cầu.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI