Khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm

Thời sự 04-06-2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 31.5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023.

BTNO