Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 năm 2023

Chính trị 31-05-2023

Ngày 30.5, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh uỷ Tây Ninh phối hợp Học viện Chính trị khu vực II tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 của tỉnh năm 2023. 

Nhật Quang