Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2024

Xã hội 19-06-2024

Ngày 18.6, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2024.

Nhật Quang