Khai giảng lớp sơ cấp kiểm soát hợp tác xã năm 2022

Xã hội 14-10-2022

Ngày 12.10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Trường trung cấp Nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam khai giảng lớp sơ cấp kiểm soát hợp tác xã. 

Vũ Nguyệt