Khai mạc Diễn đàn giáo dục thế giới 2022

Thế giới 24-05-2022

Ngày 23.5, Diễn đàn giáo dục thế giới (EWF) 2022 chính thức khai mạc tại London, quy tụ bộ trưởng giáo dục từ hơn 100 quốc gia trên thế giới cùng đại diện của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ với chủ đề “Giáo dục: Xây dựng tương lai vững chắc hơn, táo bạo hơn và tốt đẹp hơn”.  

BTNO