Chia sẻ:

Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời sự 07-12-2021

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc vào sáng nay (7.12). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khoá X sẽ xem xét thông qua 13 nghị quyết cá biệt, 15 nghị quyết quy phạm pháp luật, miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI