Chia sẻ:

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025

Chính trị 31-07-2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế Châu Thành phát triển khá tòan diện, đạt 16/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2020 đề ra. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 14,59%, nghị quyết 8%.

Gia Hân

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI