Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Kinh tế 05-12-2021

Sáng nay (05.12), Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội cùng 57 điểm cầu trong cả nước.

BTNO