Khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam

Kinh tế 15-10-2022

Tối 13.10, tại số 436 đường 30.4, thành phố Tây Ninh (khách sạn Hoà Bình cũ), Cục Công Thương địa phương phối hợp Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022.

Vũ Nguyệt