Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII)

Thời sự 05-12-2022

Sáng 05.12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tố Tuấn