Chia sẻ:

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Thời sự 24-11-2021

Sáng 24.11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI