Khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 14

Xã hội 18-11-2022

Sáng 16.11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14, với chủ đề “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững” do Học viện Ngoại giao, phối hợp tổ chức, đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo có sự của của hơn 220 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 250 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến, trong đó có  gần 40 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ gần 20 quốc gia từ các châu lục khác nhau.

BTNO