Khai mạc hội thi tìm hiểu quy định của pháp luật và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

Chính trị 29-05-2024

Sáng 28.5, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu quy định của pháp luật và nghiệp vụ công tác thi đua khen năm 2024. 

Minh Dương