Chia sẻ:

Khai mạc Kỳ họp 14 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Chính trị 04-12-2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX vừa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 14 để xem xét, thảo luận và xem xét thông qua 24 nghị quyết chuyên đề theo như dự kiến chương trình kỳ họp đã được thông qua; tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh theo quy định.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI