Khai mạc kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khoá XV

Thời sự 05-01-2023

Khai mạc kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khoá XV.

Nguồn VTC