Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh

Chính trị 19-06-2024

Sáng 19.6, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong đồng chủ trì.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang