Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Thời sự 22-09-2023

Sáng 22.9, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong đồng chủ trì phiên họp.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang