Chia sẻ:

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Chính trị 11-12-2020

Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2020; đề ra kế hoạch thực hiện năm 2021, đồng thời, quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 và quyết nghị một số chính sách quan trọng ở địa phương.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI