Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Chính trị 14-06-2024

Sáng 13.6, tại Tây Ninh, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho gần 250 cán bộ làm làm công tác văn thư, lưu trữ của 32 Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Nam năm 2024.

Tố Tuấn