Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hoá đọc lần 2 năm 2023

Sáng 1.4, tại khuôn viên Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thành đoàn Tây Ninh tổ chức Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hoá đọc tỉnh Tây Ninh năm 2023.

Hoàng Yến