Khai mạc Ngày Hội sách và Văn hoá đọc năm 2024

Ngày 14.6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Ngày Hội sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Gieo mầm tình yêu sách đối với trẻ em, hướng tới bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”. 

Hoàng Yến- Khải Tường