Khai mạc Ngày hội VH TT DL đồng bào Khmer Nam bộ

Tối 6.11, Ngày hội Văn hoá Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ đã được khai mạc tại Sóc Trăng. Sự kiện có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khơmer Nam Bộ Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”.

BTNO