Khai mạc Phiên họp thứ 11 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội

Chính trị 13-05-2022

Ngày 11.5, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 11. Dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 3 ngày làm việc (từ 11 - 13/5/2022), xem xét, cho ý kiến trực tiếp về 11 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

BTNO