Khai mạc Phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính trị 19-01-2022

Sáng 18.01, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7.

BTNO