Khai mạc Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 78

Thế giới 21-09-2023

Hôm qua, Tuần lễ cấp cao và Phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc tại thành phố New York, Mỹ. 

BTNO