Khai mạc Tuần lễ Hàng hải Singapore lần thứ 18

Thời sự 18-04-2024

Ngày 15.4, Tuần lễ Hàng hải Singapore lần thứ 18 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Singapore. Sự kiện năm nay được tổ chức xoay quanh bốn trụ cột bao gồm khử các-bon, số hóa, dịch vụ và phát triển tài năng, nguồn nhân lực.

BTNO