Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022

Kinh tế 22-04-2022

Chiều 20.4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 và Diễn đàn Thương hiệu quốc gia 2022.

Vũ Nguyệt